Főoldal » Szolgáltatásaink  » Hatékony honlapkészítés  » Webszabványok

Webszabványok

A webszabványok ugyanazon cél érdekében jöttek létre, mint az élet más területén használatos szabványok. Egy átlátható, tiszta, logikus, együttműködő, toleráns, költséghatékony, széles körben támogatott, minőségbiztosítási szempontból auditálható web rendszer biztosítása érdekében.

A webszabványok abban segítenek, hogy a internetre kapcsolódó különböző eszközök (böngészők, webszerverek, mobiltelefonok, PDA-k, weboldal felolvasó programok) különbözőségük ellenére egyféle módon tudjanak egymással kommunikálni. A webszabványok a webet egy olyan hellyé teszik, ahol az információk bárki számára hozzáférhetőek függetlenül attól, hogy milyen eszköz segítségével kapcsolódnak az internetre.

A webszabványok nem csak a webszerzőknek határozzák meg, hogy milyen módon kódolják a weboldalakat, hanem a felhasználói ágenseknek is megmondják hogyan értelmezzék és jelenítsék meg ezt a kódot.

A webszabványok többsége nyílt, ingyenes, ipari, de-facto szabvány, de akadnak köztük hivatalos, de-jure szabványok is.

A leggyakrabban használt webszabványok

XHTML

Az Extensible Hypertext Markup Language (Bővíthető Hipertext Jelölő Nyelv) rövidítése. Lapleíró nyelvként is emlegetik, mivel ennek segítségével lehet egy weboldal tartalmi felépítését, struktúráját meghatározni. Az XHTML ad módot arra, hogy az oldalt tartalmi komponensekből (pld. címsorokból, bekezdésekből, táblázatokból) állítsuk össze. Fontos, hogy a weboldal megjelenését, "kinézetét" egy másik szabvány, a CSS határozza meg.

Az XHTML ajánlást a W3C (World Wide Web Consortium) adta ki. Az XHTML az ISO-8879 SGML (Standard Generalized Markup Language) egyik legismertebb alkalmazása.

CSS

A Cascading Style Sheets (Egymásba Ágyazott Stíluslapok) rövidítése. Segítségével egyszerű módon definiálható egy weboldal megjelenése (layout, színek, betűtípusok, díszítő elemek). Míg az XHTML definiálja az oldal tartalmát, addig a CSS felelős a kinézetért. A CSS stílusdefiníciói a tartalmi szerkezetet leíró XHTML dokumentumoktól teljesen elkülönített dokumentumban definiálhatók, ezért egy szabványos weboldal tartalma és megjelenése egymástól függetlenül változtatható. Például egy cég arculatváltása esetén mindössze a CSS stíluslapon kell elvégezni a változtatásokat (pld. a cég arculati színeinek a kicserélését), ami aztán a cég teljes webhelyén azonnali változást okoz.

A CSS lehetővé teszi, hogy egy ugyanazon weboldalhoz több különböző médiumnak megfelelő megjelenési stílust definiáljunk. Így például külön stíluslapot adhatunk meg a képernyős megjelenítésre, a nyomtatásra, a hordozható kommunikációs eszközökre is. Ez biztosítja azt a lehetőséget, hogy a weboldal alkalmazkodjon ezen különböző típusú eszközök megjelenítési képességeihez anélkül, hogy újabb XHTML oldalakat kellene készíteni (pld. nyomtatóbarát verziót, vakbarát verziót stb.)

W3C/WAI WCAG

A World Wide Web Consortium (W3C)/Web Accessibility Initiative (WAI - Web Hozzáférhetőségi Kezdeményezés) által kiadott irányelv a webhelyek és azok tartalmának hozzáférhetőségét biztosítja minden felhasználó számára. A Web Content Accessibility Guidelines version 1.0 (WCAG 1.0 - Webtartalom Hozzáférhetőségi Irányelvei 1.0 verzió) a globális internet közösség által széles körben elfogadott de-facto szabvány. A specifikáció a hozzáférhető webdesign alapját adó 14 irányelvet tartalmazza. Mindegyik irányelvhez egy vagy több ellenőrzőpont tartozik, melyek leírják miképpen alkalmazható az az irányelv a weboldalon.

A WCAG irányelvei által elkészített oldalak nem csak a fogyatékos emberek számára akadálymentesek, hanem ezzel egyidőben minden felhasználó számára azok. A hozzáférhetőség kérdése ugyanis a különböző technikai eszközöket, különböző környezetben használó nem fogyatékos felhasználókat is érinti.

A WAI a WCAG 1.0 megfelelőség három szintjét definiálta. Ezeket A, AA (vagy dupla A) és AAA (vagy tripla A) szinteknek nevezzük:

Prioritás 1 (A szint). A webfejlesztőnek eleget kell tennie ezen ellenőrzőpontnak, máskülönben egy vagy több felhasználói csoport egyáltalán nem képes majd hozzáférni a weboldalon található információkhoz. Ez egy minimális követelmény ahhoz, hogy bizonyos felhasználói csoportok képesek legyenek a weboldalt használni.

Prioritás 2 (AA vagy dupla A szint). A webfejlesztőnek ajánlott eleget tennie ezen ellenőrzőpontnak, máskülönben egy vagy több felhasználói csoportnak nehezen lesz hozzáférhető a weboldal. Fontos akadályokat bont le a hozzáférhetőség szempontjából, ha eleget tesz ennek a szintnek.

Prioritás 3 (AAA vagy tripla A szint). A webfejlesztő célként tűzheti ki ezt az ellenőrzőpontot, máskülönben egy vagy több felhasználói csoportnak valahol nehezen lesz hozzáférhető a weboldal. Ennek a szintnek a teljesítésével megnövelhető a weboldal hozzáférhetősége.
A WCAG irányelvei mentén elkészült webhelyen deklarálható, hogy milyen szintű hozzáférhetőségnek tesz eleget. A szint megállapítása önkéntes nyilatkozat, vagy harmadik fél által végzett audit - például a Martin & Charles hozzáférhetőségi auditja - során is megtörténhet.

Egyéb webszabványok

Az XHTML a CSS és a WAI/WCAG csak a jéghegy csúcsa. Több más szabvány is befolyással bír a web és az internet infrastruktúrájának különböző szintjeire. Ezek közé tartozik a HTTP, az XML, a DOM, az ECMAScript, a Unicode, a MathML, az SVG is.

Legújabb szakcikkekIratkozzon fel hírlevelünkre

Minden hónap első keddjén megjelenő hirlevelünkkel segítünk honlapja használhatóságának és hatékonyságának növelésében.

© 2004-2009 Marketing4u Bt.
Ajánlatkérés | Bemutatkozás
Honlapkészítés referenciáink
Honlap elemzés és tesztelés | Egyedi tartalomkezelő rendszer