Főoldal » Technikai háttér  » online marketing magyarázószótár

Online marketing szótár

Activity audit - Honlap aktivitás audit
Független értékelés egy honlap meghatározott időtartam alatti felhasználói aktivitásáról. Az auditor által leggyakrabban tanúsított mérőszámok: reklámletöltések száma, oldalletöltések száma, kattintások, egyedi felhasználók száma. Az audit végén részletes jelentés készül a tanúsított mérőszámok alakulásáról.

Ad click - Reklámkattintás
A felhasználók reklámelemekre adott válaszainak mérése, mely során a felhasználók egy másik honlapra kerülnek (click-through), a reklámelemet tartalmazó honlap másik oldalára kerülnek (in-unit click), vagy az egér mutatójának a reklámelem fölé történő húzása (mouseover) vált eredményez változást az oldal tartalmában

Adview ár
Az az összeg, amit a hirdetni kívánó a honlap tulajdonosának fizet, a hirdetést tartalmazó oldal letöltéséért. Mértékegysége: Ft/db

Affiliate
Az affiliate marketing programban (partnerprogramban) hirdetés elhelyezőként részt vevő fél.

Affiliate marketing
Hirdetési partnerprogram, amelyben a hirdetést elhelyezni kívánó személy vagy szervezet aszerint fizet (rendszerint százalékosan meghatározott jutalékot) a hirdetését elhelyező honlap tulajdonosának, hogy az adott honlapot látogató felhasználók meghatározott tevékenységet végeznek (letöltik a hirdetést böngészőjükre, rákattintanak a hirdetésre, vásárolnak a hirdetés hatására)

Akvizíciós költség - Acquisition cost
A látogatói vagy vásárlói akvizíciós költséget úgy kapjuk meg, hogy a marketing kampány teljes költségét elosztjuk a látogatók vagy vásárlók számával. Az akvizíciós költségek megfelelő monitoringja a hatékony PPC (Pay-per-click) reklám feltétele.

Aláírás - signature
Az e-mailek végén előforduló, állandó szöveg, amellyel a levélíró azonosítja magát. Tartalmazhatja a feladó nevét, cégének a nevét, elérhetőséget, esetleg rövid reklámszöveget is.

ALT tag
Olyan adatsor, amely alapján a böngészőprogram meghatározott szöveget ír ki a még letöltés alatt álló grafikus elem helyére. Az ALT szöveg az egér grafikus elem fölé való mozgatásakor is megjelenik.

Átkattintás - click-through
Az a szám, ahányszor egy reklámhelyen (ad site) levő hirdetésre rákattintanak és lekérik a reklámlapot (ad page).

Átkattintási arány - click-through rate
A hirdetésre történő kattintások számának, azaz a reklámlap (ad page) megtekintésének, és a reklámlap (ad site) lekérésének hányadosa.

Átlagos látogatási idő - Average visit duration
Egy felhasználó által az adott honlapon töltött átlagos időtartam

Auditálás
Független harmadik fél által végzett hitelesítő tevékenység egy honlap internetes aktivitásával (activity audit), vagy az internetes aktivitást mérő belső rendszerével, szabályaival kapcsolatban (process audit). Audit alatt általában az activity auditot értik, mivel a tanúsító szervezetek (MATESZ, Medián, AGB) saját módszertanuk és szoftvereik segítségével végzik a honlapok látogatottságának elemzését.

B2B Business to Business
Vállalatközi elektronikus kereskedelem. E-nagykereskedelem. Az internetnek köszönhetően létrejött újfajta üzleti modell, mely lehetővé teszi, hogy két vagy több vállalat elektronizált piactereken intézze kereskedelmi tranzakcióit.

B2C Business to Consumer
Fogyasztói elektronikus kereskedelem. E-kiskereskedelem. Termékek vagy szolgáltatások interneten történő értékesítése a fogyasztók felé. E-boltok, e-áruházak, netplázák.

Banner vakság - Banner blindness
A banner blindness egy felhasználói beidegződés, amely többnyire tapasztalt felhasználókra jellemző, akik automatikusan kizárják figyelmükből a banner hirdetéseket. A banner vakság lehet az alacsony banner átkattintási rátának az oka.

CPA (Cost-per-Action) - Cselekvés alapú árazás
A felhasználó valamilyen interaktív cselekvéséhez kötött fizetési rendszer, mely során általában a generált tranzakciókkal, megrendelésekkel, kattintásokkal arányosan fizet a hirdető reklámjának megjelenéséért.

CPC (Cost-per-Customer) - Egy vásárlóra jutó költség
Egy vásárló megszerzésére fordított hirdetési költség összege. Ha például a hirdetésnek átlagosan 2000 alkalommal kell megjelennie ahhoz, hogy a hirdető megnyerjen magának egy ügyfelet és hirdetés ára 10 forint/megjelenés akkor egy ügyfél megszerzésének költsége 20.000 forint.

CPC (Cost-per-click) - Egy kattintásra jutó hirdetési költség
A hirdetési kampány ellenértéke osztva a generált átkattintások számával. Azaz ha például átlagosan minden ötödik megjelenés alkalmával kattintottak a felhasználók a hirdetésre, és a hirdetés ára 10 forint/megjelenés akkor egy kattintás költsége 50 forint.

CPM - ezer megtekintésre (impresszum) jutó költség
Az az összeg, amit a hirdetés megrendelője minden 1000 alkalommal történő megjelenésért (impresszum) köteles fizetni, a hirdetést elhelyező honlap tulajdonosának.

CPO (Cost-per-Order)/ CPT (Cost-per-Transaction) - Egy megrendelésre/tranzakcióra jutó költség
Az egy tranzakcióra jutó költségnek is nevezik. Értékét úgy kapjuk meg, hogy a hirdetési kampány teljes ellenértékét osztjuk a generált megrendelések/tranzakciók számával. Ha például egy 1.000.000 forintos reklámkampány 250 megrendelést generál, ténylegesen 4.000 forintba került egy tranzakció, azaz termékeinknek legalább ekkora profitot kell tartalmazniuk a nyereséges működés érdekében.

CMS
Content Management System. Magyarul: tartalomkezelő rendszer. Általában kevés szaktudást igénylő internetes alkalmazás, mely lehetővé teszi, hogy szinte bárki összetett weboldalt birtokoljon. Az alkalmazás jellegéből adódóan a weboldal rövid idő alatt összeáll, programozási tudást nem vagy egészen keveset igényel.

Dinamikus IP (internet protocol) cím
Az internet szolgáltatón keresztül a világhálóra csatlakozók a szolgáltató szerverétől sorozatban kapnak új IP címet, emiatt az IP cím minden egyes kapcsolatkor más és más lehet. Így a felhasználó azonosításának és ezzel együtt a hirdetések pozicionálásának a lehetősége is elvész. A dinamikusan osztott IP címek problémáját a látogatottsági statisztikákat készítő programok úgy próbálják megoldani, hogy időbélyegzőket is tartalmazó naplófájlokat készítenek, s ez alapján próbálják visszakeresni a látogatót.

Dinamikus tartalom  - Dynamic content
A honlap magas látogatottság, valamint a tartalom hitelessége érdekében fontos, hogy a weboldal egyes tartalmi elemei rendszeresen változzanak (árak, akciók, aktuális hírek, stb.)

Domain név
Az internetre csatlakozó számítógépek azonosítására szolgáló nevek. Az azonosítás műszakilag az IP címekkel történik, ezek könnyebb megjegyezhetősége érdekében vezették be. Minden domain névhez tartozik egy IP cím.

Dupla opt-in eljárás
A nagymennyiségű e-mail forgalom miatt előfordulhat, hogy egy felhasználó a megkapott, és korábban engedélyezett, levelet kéretlennek minősíti, azaz spamként értékel egy szabályszerűen elküldött direkt marketing eszközt. Ennek megelőzésére szolgál a dupla opt-in eljárás, melynek lényege, hogy az opt-in lista alapján kiküldött első e-mailben a küldő szervezet megerősítést kér arra vonatkozólag, hogy a felhasználó valóban kíván-e a továbbiakban üzeneteket kapni.

Egyedi felhasználó - unique user
Olyan látogató, aki meghatározott időn belül (ez általában 30 perc) többször is megfordul egy adott honlapon. A látogatók számát az adott honlapon az egyedi felhasználók által generált többszöri megtekintéstől megszűrve számítják.

Egy eladásra jutó költség - cost per sale (CPS)
Olyan díjfizetési rendszer, amelyben a hirdetés megrendelője a reklám által létrejött tényleges eladások száma alapján fizet. Az affiliate marketing eszköze.

Egy kattintásra jutó költség - cost per click (CPC)
Olyan díjfizetési rendszer, amelyben a hirdetés megrendelője kizárólag a kattintások száma alapján fizet.

Egy kontaktusra jutó költség - cost per lead (CPL)
Olyan díjfizetési rendszer, amelyben a hirdetés megrendelője a reklám által létrehozott kontaktusok (impresszum) után fizet.

Forgalom - site traffic
Egy adott honlap összesített látogatottsága. Általában oldalnézet (page view) vagy a látogatók száma alapján mérik.

Fórum
Online vitacsoportok, melyek meghatározott területeken (pl. sport, tőzsde) belül lehetővé teszik a mások által írt témákhoz történő hozzászólást, illetve új téma hozzáadására nyújtanak lehetőséget. A fórumokat gyakran moderátorok felügyelik, akik irányítják a hozzászólásokat, illetve kiszűrik az adott fórumhoz nem illő hozzászólásokat.

GIF - Graphic Interchange Format
Az egyik legelterjedtebb képformátum az Interneten. A GIF formátum kis méretű, általában ikonok, logók, feliratok készítésére és animációs megoldások kivitelezésére használják.

GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ Frequently Asked Questions)
Gyakran feltett kérdések és az azokra adott válaszok gyűjteménye. Egy cég internetes üzletmenete során sokszor fordulnak hozzá az ügyfelek különböző kérdéseikkel, legtöbbször e-mail-ben. Ha kitapasztalja, hogy melyek a leggyakrabban előforduló kérdések, érdemes azokat a válaszokkal együtt közzétenni az oldalon. Az ügyfelek zöme így választ kap kérdéseire anélkül, hogy mindig ugyanazokkal a kérdésekkel terhelnék az ügyfélszolgálatot.

Hibás hivatkozás - Broken link
Egy link (=hivatkozás), amely egy olyan weboldalra mutat, amely vagy nem létezik, vagy áthelyezésre került.

Hirdetés lekérése - ad request
A hirdetésnek a szerverről való lekérését jelenti. Ha a felhasználó a reklámot tartalmazó oldalt meglátogatja, a böngészőprogram a reklámot tároló szerverről lekéri a reklámot. Megkülönböztetése azért indokolt, mert különböző okok miatt a hirdetés nem minden esetben jelenik meg.

Horizontális portál - Horizontal Enterprise Portal (HEP)
Általános célú felhasználói portál, mely számos témájú és funkciójú elemet tömörít egyetlen weboldalon (pl. www.index.hu, www.origo.hu ). Egyes szakértők szerint a következő minimumkövetelményeket szükséges egy horizontális portálnak teljesíteni: hírek, internetes vásárlás, e-mail, chat, időjárás jelentés, sport, térképek).

HTML HyperText Markup Language
HyperText leírónyelv. Honlapok készítésére használt programozási nyelv.

Inbound link - Témakörön belüli hivatkozás (link)
A cserelinkhez hasonló megoldás, azzal a különbséggel, hogy az adott honlap tulajdonosa hasonló vagy komplementer témájú másik honlap tulajdonosával együttműködve próbálja népszerűsíteni saját honlapját.

Internal page impressions - Belső oldalletöltések
Honlap tulajdonosának szervezetéhez tartozó személyek által generált forgalom, ami elsősorban karbantartási és adminisztrációs okokra vezethető vissza. A hirdetők értelemszerűen nem kívánnak fizetni a "belülről generált" forgalomért, ezért ennek kiszűrése kívánatos a site teljes forgalmából.

Internetes segédprogram - plug-in
Rövid program, amely a böngésző működését kiegészítve képes különböző speciális fájltípusok (pl. flash) lejátszására.

Intranet
Vállalaton belüli számítógép hálózat, vállalati portál. Elsődleges célja a vállalaton belüli adatmegosztás. Egy vagy több honlap kapcsolódhat hozzá, amely csak az illetékesek számára megtekinthető.

IP (Internet Protocol) cím
Az interneten minden kliens számítógépet egy 32 bites szám azonosít. Ezt a számot, a könnyebb olvashatóság érdekében XXX.XXX.XXX.XXX formában ábrázolják, ahol X tetszőleges 0 és 9 közé eső szám. Az IP cím szerepe, hogy minden számítógépnek egyértelmű címe legyen. Mivel az IP cím azonosítja az adott számítógépet és ezen keresztül közvetve a felhasználót is, pozicionálásra kiválóan alkalmas eszköz.

JPEG - Joint Photographic Expert Group
Az egyik legelterjedtebb képformátum az Interneten. Nagy felbontású, fényképminőségű képek tárolására alkalmas.

Kattintás
Egyrészt egy link aktivizálása az egérrel, ezen a módon juthatunk át a linkben hivatkozott webhelyre. Másrészt az online marketing egyik mutatószáma. Megadja, hogy egy adott hirdetésre hányszor kattintottak rá, függetlenül attól, hogy átjutva a hirdető oldalára teljesen be is fejeződött az oldal letöltése, vagy sem.

Kattintás alapján történő fizetés - pay per click (PPC)
Olyan fizetési konstrukció, amelyben a hirdető annak függvényében fizet a hirdetést elhelyező honlap tulajdonosának, hogy a hirdetésre a látogatók hányszor kattintanak rá.

Kedvencek - favourites
A böngészőprogramok egyik szolgáltatása, melynek segítségével címjegyzékbe rendezhetjük az általunk gyakran használt honlapokat.

Keresőmotor - search engine
Az interneten történő keresés eszköze, általában címszó szerinti keresést tesz lehetővé. Legnépszerűbb keresőprogramok: Lycos, AltaVista, InfoSeek, Yahoo, AltaVizsla)

Keresőmarketing, keresőoptimalizálás
A keresőmarketing (angolul Search Engine Marketing, rövidítve SEM) az online marketing egy fajtája, ami eszközeivel egy weboldal láthatóságát akarja növelni a keresők találati oldalain.

Kereszthivatkozás - reciprocal link
Olyan csatoláspár, amely két honlapot köt össze és a kapcsolat mindkét irányban működik.

Kivonat - Digest
Hírlevélre történő feliratkozás során a felhasználó rendszerint választhat, hogy az adott témában milyen rendszerességgel és részletességgel kapjon e-mailt. Amennyiben nem kíván megkapni minden egyes üzenetet, kérheti a hírlevél üzemeltetőjét, hogy csak egy adott időszak híreinek kivonatát juttassa el részére.

Konverziós arány - conversion ratio
Egy adott honlapra látogató és ott a honlap tulajdonosának jutalékbevételt biztosító cselekvést (hirdetés útján történő vásárlást, hirdetésre rákattintást, hirdetés letöltését) végző felhasználók száma viszonyítva a honlap összes látogatóinak számához.

Kulcsszó, keresőszó - keyword
Olyan szó vagy szókapcsolat, amellyel egy honlap tartalma meghatározható. A keresőgépek a begépelt kulcsszónak megfelelő honlapok listáját jelenítik meg eredményképpen.

Keyword density – Kulcsszó sűrűség
Megmutatja, hogy egyes kulcsszavak és kereső-kifejezések mekkora százalékban fordulnak elő egy adott oldalon.

Keyword phrase, search term – Kulcsszó
A kulcsszó egy szó vagy kifejezés, amelyet a felhasználó a keresés során megad. A kereső robot ez alapján kutatja fel a különböző webhelyeket, tehát ez alapján találja meg a látogatók a honlapokat.

Keyword meta tag – Kulcsszó meta elem
A kulcsszó meta elem tartalmazza mindazokat  az oldal tartalmára jellemző kulcsszavakat, melyekre a keresők (pl Google) kilistázzák oldalunkat.  Saját fejlesztésű tartalomkezelő rendszerünkben ügyfeleink maguk határozhatják meg minden oldal specifikus kulcsszavait, növelve ezzel az oldal keresőoptimalizáltságát.

Landing page – érkezési oldal
Az a weboldal, amelyre azután jut a látogató, hogy rákattintott a reklámhelyen szereplő hirdetésre. A reklámlap (ad page) szinonimájának tekinthető, bár az elkülönült fogalom megnevezés nem véletlen. A landing page kifejezi azt, hogy a hirdetésre történő kattintás utáni oldal szerepe több, mint egy egyszerű weboldalé. A landing page jelenti a felhasználó számára az első mélyebb tartalmú ismerkedési lehetőséget a hirdetés tárgyával. A landing page gondos megtervezése és kivitelezése emiatt nagy odafigyelést érdemel.

Látogatás - visits
Látogatáson általában azt értik, amikor egy felhasználó a honlapon tartózkodik és ott valamilyen tevékenységet végez. Új látogatásnak csak az számít, ha ugyanazon személy két látogatása között meghatározott idő telik el (pl. 30 perc).

Látogató - visitor
Egy adott honlapra érkező személy. A látogatók száma képezheti a forgalmi adatok számításának alapját.

Metatag
A HTML oldalak bevezető részében elhelyezett, az oldal tartalmára utaló kulcsszavak. A passzív keresők (pl. Yahoo) ennek alapján szelektálják a keresések eredményeit. A metatagban a kulcsszavak nyelvét is meg lehet adni.

Microsite
Néhány oldalból álló, meghatározott részcéllal létrehozott honlap. Többnyire csak a reklámkampánnyal releváns információkat tartalmazza az adott cégről, termékről, szolgáltatásról illetve tájékoztatást nyújt a kapcsolatfelvételre, vásárlásra vonatkozóan

MSP - Marketing Service Provider
Olyan vállalat, amely a marketingfunkciók ellátását kihelyezéses (outsourcing) alapon végzi el. Az interneten megjelenő cégek esetében ez az online marketinggel kapcsolatos feladatok átvételét jelenti (pl. reklámszerver üzemeltetés, naplófájl készítés-elemzés, látogatottsági jelentések összeállítása stb.)

Naplófájl, logfájl - log file
Olyan szöveges fájl (textfájl), amelyben a szerver meghatározott műveletei feljegyzésre kerülnek (pl. az egyes lapok, képek letöltésére vonatkozó utasítások). A naplófájlok jelentik az adott honlapról elkészített statisztikák alapját.

Off-site measurement
Amikor a site-hoz tartozó szerver továbbítja a naplófájlokat (logfájlokat) egy külső elemző/webauditor részére feldolgozás céljából.

Oldalnézet - page view
A honlap forgalmának mérésére használt fogalom, általában a honlap valamennyi elemének (kép, szöveg) megtekintését, azaz az egész oldal letöltését, értik alatta. A kereteket (frame) tartalmazó honlapok esetében valamennyi keret letöltését jelenti.

Oldal leírás - Description
Az oldal leírás a webkeresők kontextusában annyit jelent, hogy a leíró részben adható meg röviden és tömören a weboldal tartalmi összegzése. Ezt az 1-2 sor szöveget jelenítheti meg a webkereső a találati listában a cím és az URL között a weboldalról. A katalógusok többnyire kérik az oldal leírás külön megadását a hivatkozás felvitelekor.

Online brosúra - Online brochure
Kisméretű, egyszerű honlap, mely egy vállalat termékét vagy szolgáltatását mutatja be egy levélboríték nagyságú brosúrához hasonlóan. Az online brosúrák többnyire csupán rövid leírást és egy e-mail címet tartalmaznak.

Online kereskedelmi csatornák
Információs és marketingszolgáltatásokat előfizetőiknek biztosító szolgáltatók az interneten. Főbb szolgáltatásaikat (információk, szórakozás, vásárlási lehetőség, chat, e-mail) honlapjukon keresztül nyújtják ügyfeleiknek. Legismertebb online szolgáltatók: CompuServe, America Online (AOL), Prodigy.

Optimization – Optimalizálás
A kereső-optimalizálás, a honlap látogatottságának növelése oly módon, hogy a honlap témájához kapcsolódó kulcsszavakra keresve, honlapunk minél előrébb szerepeljen a keresők találati rangsorában.

Opt-in eljárás
A direkt marketing tevékenység olyan módszere, amikor a fogyasztó pozitív hozzájárulása szükséges a közvetlen marketing eszközök jogszerű elküldéséhez. Az online marketingben ez azt jelenti, hogy csak azoknak a személyeknek küldhet a hirdetni kívánó szervezet e-mailt akik ehhez korábban hozzájárultak.

Opt-out eljárás
A direkt marketing tevékenység olyan módszere, amikor a fogyasztó negatív hozzájárulása szükséges a közvetlen marketing eszközök küldésének tilalmához. A hirdetni kívánó szervezet elküldi a megfelelő direkt marketing eszközt (pl. e-mail) a célcsoportjába tartozó személyeknek, amelyben feltünteti a további küldemények elkerüléséhez szükséges teendőket. Amennyiben a címzett nem reagál a küldeményre a szervezet további leveleket küldhet neki.

Passzív kereső - passive search engine
Olyan keresőgép, keresőmotor, amely csak a felhasználók által előzetesen bejegyzett webhelyek keresését teszi lehetővé (pl. Yahoo, Lycos).

Permission marketing
Az opt-in marketing másik elnevezése, azaz a felhasználó engedélyének kérése marketingüzentek postafiókjába történő későbbi eljuttatása céljából.

Pop-under ad
A megnyitott ablak alatt megjelenő hirdetések, amik láthatatlanok maradnak míg a felhasználó be nem zárja böngészőjét, vagy az éppen aktuális oldalt. Tulajdonképpen ezek is "pop-up ablakocskákban" jelennek meg, de nem az aktuális tartalom elé ugranak tolakodó módon, hanem a háttérben maradnak, s csak a böngészés végeztével kerülnek a felhasználó elé.

Pop-up ad
Tulajdonképpen a beférkőző reklám, interstitial szinonimája. A felhasználó tevékenységét félbeszakító reklámforma, amely a képernyőn váratlanul megjelenő különálló ablak formájában jelentkezik.

Portál
Egzakt fogalom nem alakult ki a portál kifejezésre az internetes szakzsargonban. Többnyire nagyméretű, a felhasználók számára kiindulópontként, kezdőoldalként szolgáló honlapokat nevezik portálnak. A portáloknak többféle típusa létezik: horizontális portál, vertikális portál, vállalati portál (intranet).

Proaktív kereső
Olyan keresőeszköz, amely robotok/pókok segítségével állandóan kutatnak az interneten és automatikusan regisztrálják az újonnan létrehozott honlapokat.

Promóciós honlap
Az adott szervezet termékének vagy szolgáltatásának népszerűsítését szolgáló weboldal.  

Reklámlap - Ad page
Az a weboldal, ahová a hirdetésre (általában szalaghirdetés) történő kattintás után jut el a látogató.

Robot, pók
Olyan program, amely automatikusan és állandó jelleggel kutat a világhálón. A proaktív keresők használják őket adatbázisuk folyamatos bővítésére. A robotok megtalálják és kategorizálják az új honlapokat.

SERP (Search Engine Results Page) – Kereső motorok találati oldala
Azon honlapok felsorolása, melyeket a kereső motor egy adott kulcsszóra való rákereséskor megtalált.

Spam
E-mailben továbbított, kereskedelmi célú üzenet, melynek elküldéséhez a címzettek nem adták beleegyezésüket.

Splash oldal
A honlap főbb menüpontjait tartalmazó nyitóoldal letöltését megelőzően megjelenő oldal, amely tájékoztatja a látogatókat arról, hogy mely szervezet honlapjára érkeztek. Ezek az oldalak általában egy "Belépés" feliratú linket tartalmaznak, amelyen keresztül a tényleges főoldalra lehet eljutni. A splash oldalak alkalmazása ma már nem divat, használatának valójában semmilyen funkciója nincsen.

Süti - cookie
A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával. A cookie-nak kétféle típusa létezik: az állandó (persistent) süti addig marad a felhasználó merevlemezén, amíg azt onnan le nem törli, a session cookie ezzel ellentétben rövid életű, ha a böngésző elhagyja a kérdéses weboldalt azonnal törlődik.

Szalaghirdetés - banner
Téglalap alakú hirdetési felület, a leggyakrabban 468x60 képpont (pixel) nagyságú.  Eredetileg az oldal tetején megjelenő vízszintesen elnyújtott téglalap alakú grafikát és szöveget tartalmazó kép, amire kattintva a látogató a hirdető oldalára jut. A kattintások száma osztva a megjelenések számával az átkattintási arány (CTR).

Számláló - counter
Olyan program, amely segítségével lemérhető egy adott honlap látogatottsága.

Szöveges hivatkozás (link)
A legegyszerűbb és egyben legkevésbé tolakodó fajtája az internetes reklámoknak. Mivel nem különül el élesen az adott oldalon található többi hivatkozástól (link), a felhasználóban nem mindig tudatosul, hogy hirdetésre kattintott.

Szövegírás - copywriting
Egy weboldal, plakát vagy más marketing célú eszközön megjelenő (vagy elmondott) szöveg elkészítése figyelembe véve a célcsoportot és a lehető meghatékonyabban kommunikálva az átadandó üzenetet.

URL - Uniform Resource Locator
Internetcím, az elhelyezett tartalom pontos azonosításának helye. A domain név és az URL rész-egész viszonyban áll, az URL legtöbbször az adott domain néven belül is meghatározza az elérési helyet.

Usability - használhatóság
Egy honlap, egy szalaghirdetés vagy bármilyen internetes megoldás használhatósága, azaz annak mértéke, hogy az adott megoldás, milyen mértékben képes betölteni eredeti szerepét és elérni célját.

User experience - Felhasználói élmény
Az az élmény, vagy tapasztalat sorozat, amely a felhasználót éri, miközben meglátogat egy honlapot, fogad vagy küld egy e-mailt, interaktív kapcsolatba lép egy vállalattal, egy márkával.

Vertikális portál - Vertical Enterprise Portal (VEP vagy VORTAL)
Meghatározott témakör köré csoportosított portálszerű szolgáltatások összessége egyetlen honlapon (pl. www.eco.hu).

Vírusmarketing - Viral marketing
Az e-mail marketing azon formája, amikor a hirdetés feladója, egy szűk csoportnak küldi el elsődlegesen a termékét, szolgáltatását népszerűsítő elektronikus levelet, s a címzetteket valamilyen ellenszolgáltatás fejében az e-mail ismerőseiknek történő másodlagos továbbítására buzdítja. Mivel az elsődlegesen megcélzott kört olyan személyek közül választják, akik engedélyezték a levél elküldését (pl. munkavállalók), a szervezet nem gyanúsítható kéretlen e-mailek (spam) küldésével.

Visszamutató hivatkozás - Backlink
Azok a linkek amelyek más, külső honlapokról mutatnak az Ön honlapjára.

Web bug
A honlapokon elhelyezett, általában 1x1 képpont nagyságú a felhasználók mozgását követni képes eszköz. A honlap tulajdonosának hatékony marketingeszközt biztosít, mivel pontosan meg tudja határozni, hogy egy látogató mit csinált az adott honlapon, a web bug léte viszont adatvédelmi szempontból megkérdőjelezhető.

WYSIWYG - What You See Is What You Get
Honlapszerkesztő eszközök, amelyek nem igénylik a HTML nyelv ismeretét, mivel egyszerű szövegszerkesztőhöz hasonlóan történik a weblap elkészítése. Az elkészült oldalakat a honlapszerkesztők automatikusan lefordítják HTML nyelvre. Egyes honlapszerkesztők lehetővé teszik a generált HTML kód utólagos módosításait is. Legismertebb WYSIWYG eszközök: Adobe's PageMill, Microsoft's FrontPage. 

Legújabb szakcikkekIratkozzon fel hírlevelünkre

Minden hónap első keddjén megjelenő hirlevelünkkel segítünk honlapja használhatóságának és hatékonyságának növelésében.

© 2004-2009 Marketing4u Bt.
Ajánlatkérés | Bemutatkozás
Honlapkészítés referenciáink
Honlap elemzés és tesztelés | Egyedi tartalomkezelő rendszer